Tilbake til oversikten

Konkavt ansikt, 2006, marmor, 300 cm

Hilde Mæhlum

f. 1945

Foto: ©Ivar Kvaal/Ekebergparken

— Form er tomhet og tomhet er form.

20

Konkavt ansikt

Billedhugger Hilde Mæhlum har lenge arbeidet med masker – det vi ser og det vi ikke ser har hun bearbeidet i skulptur gjennom en årrekke. Hun arbeider i mange materialer, fra papir til metall og stein. Den konkave eller negative ansiktsformen har fascinert kunstneren lenge. Formen er en utforsking av hvordan tilskuerens bevissthet selv skaper kunstverket, og hvordan en form kan skifte uttrykk etter tilskuerens ståsted og følelsesmessige tilstand. Maaretta Jaukkuri har uttrykt noe essensielt om Mæhlums kunst i det hun siterer fra Saint-Exupéry: Den lille prinsen: ”Farvel, sa reven. Nå skal du få høre min hemmelighet. Den er veldig enkel: Det er bare med hjertet man kan se ordentlig. Det viktigste er usynlig for øyet.” I Hilde Mæhlums skulpturer blir det som sees med hjertet synlig.

Flere eksempler på hennes arbeider finnes her.