Ekebergparkens klimakonferanse

 

Velkommen til klimakonferanse i Ekebergparken

 

VÅR OG HØST 2023

 

Vi har gleden av å invitere skoleklasser til vårt populære klimakonferanse i Ekebergparken. I løpet av to klokketimer tar vi klassen med på en klimavandring i parken hvor vi lærer om klima- og miljøproblemene verden står ovenfor i dag. Etterfulgt av en klima- konferanse i Ekebergparkens eget Eikating. Her lærer vi om demokratiske prosesser mens vi drøfter og vedtar hva som kan være de beste løsningene til klimaendringene og krav til politikerne. 

 

Med utgangspunkt i IPCC sin nyeste klimarapporter fra mars 2023 har parken, med støtte fra Sparebankstiftelsen, utviklet et gratis tilbud for alle skoleklasser med en forankring i det nye læreplanverket. Klassen vil også motta et forarbeid som de kan jobbe med før og etter omvisningen. Klimakonferansen tar utgangspunkt i FNs egne klimakonferanser i Paris 2019 og Glasgow 2021.

 

Opplegget tilrettelegges etter kunnskapsnivå og læreplan og tilbys til elever fra1. klasse til 3VGS i perioden vår/høst 2023.

 

BESTILL GRATIS I DAG:

Epost: klima@ekebergparken.com

Tlf: +47 93066876 (kontortid mandag - fredag kl. 10:00-16:00)