Ekebergparkens klimakonferanse

 

Velkommen til klimakonferanse i Ekebergparken

 

VÅR OG HØST 2023

Vi er stolte av å annonsere at vi i 2023 mottok hele 70 skoleklasser med engasjerte barn og ungdom til Ekebergparkens Klimakonferanse. Det er nå søkt videre midler for å kunne gjennomføre opplegget også i 2024. Mer informasjon om gjennomføringer i 2024 kommer fortløpende. 

Vi har gleden av å invitere skoleklasser til vårt populære klimakonferanse i Ekebergparken. I løpet av to klokketimer tar vi klassen med på en klimavandring i parken hvor vi lærer om klima- og miljøproblemene verden står ovenfor i dag. Etterfulgt av en klima- konferanse i Ekebergparkens eget Eikating. Her lærer vi om demokratiske prosesser mens vi drøfter og vedtar hva som kan være de beste løsningene til klimaendringene og krav til politikerne. 

 

Med utgangspunkt i IPCC sin nyeste klimarapporter fra mars 2023 har parken, med støtte fra Sparebankstiftelsen, utviklet et gratis tilbud for alle skoleklasser med en forankring i det nye læreplanverket. Klassen vil også motta et forarbeid som de kan jobbe med før og etter omvisningen. Klimakonferansen tar utgangspunkt i FNs egne klimakonferanser i Paris 2015 og Glasgow 2021.

 

Opplegget tilrettelegges etter kunnskapsnivå og læreplan og tilbys til elever fra1. klasse til 3VGS i perioden vår/høst 2023.