DAMIEN HIRST

Anatomy of an Angel

- You can frigthten people with death or an idea about their own mortality, or it can actually give them vigour.

Med skulpturen Anatomy of an Angel innlemmes den britiske kunstneren Damien Hirst (f. 1965) i Ekebergparkens samling. Hirst er en kunstner som overrasker, provoserer, inspirerer og begeistrer. Gjennom maleri, tegning og ulike installasjoner finner kunstneren måter å undersøke forholdet mellom kunst, skjønnhet, religion, vitenskap, liv og død.

Anatomy of an Angel er utført i Carrara marmor og er kunstnerens første i dette materialet. Hirsts utgangspunktet for den sittende kvinnen er Alfred Bouchers bronseskulptur L’Hirondelle, fra 1920. Forskjellene er dog fundamentale. Boucher lar sin skikkelse fremstå som en vakker og ren engel, mens Hirst stiller spørsmål ved dens bestandhet. Dette gjør Hirst gjennom å fremstille engelen med samme størrelse og anatomi som en vanlig, dødelig kvinne. Strukturene under huden blottlegges som ved et vitenskapelig forskningsprosjekt. Kunstverket er et resultat av Hirts fascinasjon og interesse for den menneskelige anatomi og moderne vitenskap. I Anatomy of an Angel evner Hirst på en vakker måte å forene sin interesse for religiøs ikonografi og ideen om det hellige med vitenskapen.

Damien Hirst, Anatomy of an Angel, 2008 

© Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS / BONO 2017