Portrett av Louise Bourgeois
LOUISE BOURGEOIS

The Couple

- Kunst er manipulasjon uten intervensjon.

Den franske kunstneren Louise Bourgeois (1911-2010) flyttet til New York i voksen alder. Der arbeidet hun resten av livet. Som ung studerte Bourgeois matematikk før hun valgte å konsentrere seg om kunsten. De første årene av sitt kunstnerskap arbeidet hun med maleri og grafikk. I 1940-årene endret hun fokus og arbeidet med skulptur.

Louise Bourgeois’ kunst skifter mellom det figurative og det abstrakte. Kunsten varierer i forhold til form, materialer og skala. Likevel kretser den om de samme temaene; sjalusi, sinne, redsel og ensomhet. Flere av Bourgeois’ verk er selvbiografiske og kan referere til hennes forhold til egen familie.

I 1982 kom kunstnerens store internasjonale gjennombrudd med en retrospektiv utstilling på Museum of Modern Art.

Ekebergparkens skulptur, The Couple, omhandler forholdet mellom mennesker. Paret henger tett sammenslynget mellom trærne slik par på godt og vondt kan henge sammen hele livet. Kunstverket er både figurativt, med tydelige menneskelige kroppsdeler, og abstrakt på samme tid.

Louise Bourgeois: The Couple, 2003 © The Easton Foundation / BONO 2020