Dan Graham
Dan Graham

Ekeberg Pavilion

Ekeberg Pavilion

- All artists are alike. They dream of doing something that's more social, more collaborative, more real than art.

 

Den amerikanske kunstneren Dan Graham (1942-2022) begynte som gallerist og kritiker. Hans kunstneriske uttrykk var svært mangfoldig og inkluderte foto, film, performance, videoinstallasjoner, arkitekturmodeller og paviljonger.

På tross av sin intellektuelle tilnærmingsmåte, abstraksjon og minimalisme mistet Graham aldri menneskenes rolle og den kulturelle utviklingen av syne. Kunstverkene fungerer alltid i relasjon til publikum. Kunstneren konfronterte gjerne betrakterne og lot dem se seg selv i selve verket. Paviljongene i glass oppløser grensene mellom kunstverk, omgivelser og betrakter.

Ekeberg Pavilion er laget spesielt for stedet det er oppført på. Den stedsspesifikke tilnærmingen gjør at kunstneren kan utforske omgivelsenes påvirkning på kunstverket, med muligheter og begrensninger. I nyere tid er Mies van der Rohes modernistiske klassiker Barcelona Pavilion (1929) en referanse det er vanskelig å komme utenom. 

​© Dan Graham / BONO

Ekeberg Pavilion, 2013.

Glass, sten og metall, 260 x 55 x 715 cm.