Portrett av Per Inge Bjørlo
Per Inge Bjørlo

Indre Rom VI - Livsløpet

Indre rom VI

- Kunst er eit sett å tenkje. I påtrykket av vår tid trengs stadar å korrigere seg sjølv. Eg ynskjer at kvar enkelt oppsøkjer Indre rom VI/ livsløpet med dette som mål- nett for å forstå at vi er dønn aleine her ute.

 

Per Inge Bjørlo (født 1952) er skulptør, maler og billedkunstner. Han regnes som en av Norges mest markante samtidskunstnere. Kunstneren er mest kjent for serien Indre rom  og sine store skulpturer på Oslo Lufthavn, Gardermoen.

For Bjørlo er kunsten en mental prosess; en rettesnor når livet er vanskelig og ting stopper opp, noe å bryne seg på utenfor seg selv. Slik blir kunsten en undersøkelse av hvordan det er å være menneske.

Indre rom VI. Livsløpet er laget spesielt til Ekebergparken. Dette verket har publikum anledning til å gå inn i. Her kan de både berøre, se og høre verket og dets romlighet. På det indre rommets utside står det en benk, laget og plassert der av kunstneren selv. Med denne trekker Bjørlo også området utenfor inn i sitt kunstverk.

Indre rom VI - Livsløpet, 2013.

© Per Inge Bjørlo / BONO

Foto: © Ivar Kvaal/Ekebergparken