Portrett av Aase Texmon Rygh
AASE TEXMON RYGH

Möbius trippel

- Vi trenger kunsten. Fantasien, leken og mytene er borte. Kunst kan hjelpe oss tilbake til et helere liv.

 

Aase Texmon Rygh (1925-2019) var en pioner innen norsk modernisme. På 1950-tallet ble hun regnet som en kontroversiell kunstner, og på 70-tallet endret hun status og ble en klassiker blant norske modernister.

Hun var den første norske billedhugger som konsekvent har arbeidet med abstraksjon. Texmon Ryghs kunstneriske uttrykk har beveget seg fra abstraksjon av naturformer til en nonfigurasjon som tar utgangspunkt i geometriske symboler og prinsipper.

I skulpturen Möbius Trippel har Aase Texmon Rygh latt seg inspirere av den tyske matematikeren August Ferdinand Möbius (1790-1868). Møbiusformen er oppkalt etter ham. Formen kan enklest forklares ved at man tar et flatt bånd, vrir det en halv gang for så å sette båndets ender sammen. Da får man en overflate som på samme tid vender utover og innover. Rygh mener formen er like allmenngyldig som sirkelen og kvadratet. Derfor har kunstneren laget en serie skulpturer av Møbiusformen.

Möbius Trippel, 1998.

© Aase Texmon Rygh / BONO

Diabas, 95 x 140 x 125 cm.