Portrett av Tony Oursler
TONY OURSLER

Spectral Power

Spectral Power

- I always say you have to look for things in places that you wouldn't expect to find them.

 

Den amerikanske installasjonskunstneren Tony Oursler (født 1957) har laget tre stedsspesifikke verk for Ekebergparken. Oursler er særlig kjent for installasjoner, videoarbeider og performances. Han kombinerer gjerne lys, lyd og skulptur i sine slående arbeider.

På nittitallet ble Oursler kjent for sine Talking Lights.

Ekebergparkens snakkende lyktestolpe har tittelen Φeλ. Tittelen inkluderer en gammel rune som står for solen og et nytt symbol på spektral kraft. Det blinkende lyset pulserer i takt med lyd og tekst. Virkningen av dette kan referere både til morsesignaler og binære koder.  Φeλ hjelper oss å tenke over hvordan vi kan tyde fortiden og hva som kan gå tapt når vi forsøker å dekode informasjon.

Ourslers tre verk kan alle stå alene og tale for seg, men samtidig er de del av en enhet som har kommunikasjon gjennom historien som tema.

 

Spectral power. Φeλ (Talking lamppost), 2013.

Stedsspesifikt verk

© Tony Oursler / BONO 2018