Salvador Dalí
Salvador Dalí

Venus de Milo aux Tiroirs

Venus de Milo aux tiroirs

 

- What is important is to spread confusion, not eliminate it.

 

Den spanske multikunstneren Salvador Dalí (1904-1989) var en meget produktiv kunstner. Hans kunstnerskap strakk seg fra tidlig i 1920-årene til sent i 1980-årene. Dali var influert av en rekke kunstneriske bevegelser. I 1929 reiste han til Paris og ble en del av surrealistbevegelsen. Som medlem av denne bevegelsen fortsatte han å utvikle sitt eget formspråk inntil han brøt med den i 1939.

Ekebergparkens Venus de Milo Aux Tiroirs ble laget i Dalís surrealistiske periode. Surrealistene lot seg inspirere av Sigmund Freuds drømmetydning og teorier om det underbevisste.

I skulpturen sammenligner Dalí det underbevisste med hemmelige skuffer som kan åpnes. Det er neppe tilfeldig hvor på kroppen disse er plassert, for kunstneren ser skuffene også som symbol på undertrykt seksualitet. Dette motivet kan man også finne i Dalís malerier.

 

Venus de Milo Aux Tiroirs, 1964.

Bronse, 220 cm.